Politikalarımız

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

TEKS TEAM GIDA NAK. TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Veri sorumlusu Teks Team Gıda Nak. Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (TEKS TEAM ) iş başvurusu sırasında beyan edilen, sunulan evraklar ve kayıtlardan edindiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. 6698 sayılı KVKK kapsamında, fiziki / elektronik özgeçmiş ve/veya fiziki / elektronik iş başvuru formlarından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz çalışan adayının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim süreçlerinin yönetilmesi, referans gösterilen kişilerin paylaştığınız verilerinin teyidi için iletişime geçilmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz dışardan hizmet alınan İnsan Kaynakları süreçlerindeki hizmetleri (Profil analizi, Yetkinlik analizi, Kişilik testi, Eğitim analizi, vb gibi) yerine getiren hizmet tedarikçilerine aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebepleriyle fiziki / elektronik özgeçmiş ve/veya fiziki / elektronik doldurduğunuz formlar, beyan edilen, sunulan evraklar ve kayıtlardan otomatik olmayan yöntemle ile toplanmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin haklarını ve bu kapsamdaki taleplerinizi www.teks-team.com.tr web sitemizde yer alan Veri Sahibi Hakları ve Başvuru Formundan öğrenebilir, ilgili kişi başvuru formunu doldurmak suretiyle de taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Fiziki ve/veya elektronik iş başvuru formunu doldurmanız halinde kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen şartlarda işlenebileceğini kabul etmiş olursunuz.